مشخصات فنی | hefazsazan

مشخصات فنی


لیست اقلام و قیمتهای جدید

ارتفاع 70 سانت:

کد 706 هر دومتر15 کیلو> متری 47 کد707 هر دو متر18 کیلو> متری 51 کد 708 هر دو متر 22 کیلو> متری 57 کد 709 هر دو متر 27 کیلو> متری 63 کد 711 هر دو متر 34 کیلو> متری 68 کد 713 هر دو متر 39 کیلو> متری 75

ارتفاع 80 سانت:

کد 806 هر دو متر 18 کیلو>متری 55 کد 807 هر دو متر 22 کیلو> متری 59 کد 808 هر دو متر 27 کیلو> متری65 کد 809 هر دو متر 34 کیلو> متری 71 کد 811 هر دو متر 39 کیلو> متری 76 کد 813 هر دو متر 45 کیلو> متری83

ارتفاع 90 سانت:

کد 906 هر دو متر 23 کیلو> متری 61 کد 907 هر دو متر 27 کیلو> متری 66 کد 908 هر دو متر 33 کیلو> متری 71 کد 909 هر دو متر 39 کیلو> متری 77 کد 911 هر دو متر 44 کیلو> متری 83 کد 913 هر دو متر 50 کیلو> متری 89

ارتفاع 100 سانت:

کد 1006 هر دو متر 27 کیلو> متری 65 کد 1007 هر دو متر31 کیلو> متری 69 کد 1008 هر دو متر 36 کیلو> متری 73 کد 1009 هر دو متر 43 کیلو> متری 81 کد 1011 هر دو متر 50 کیلو> متری 89 کد 1013 هر دو متر 56 کیلو> متری 95
 

حفاظ لیلیوم:

لیلیوم 80 پر تراکم> متری96 لیلیوم 100 پر تراکم> متری 120 لیلیوم 120 پر تراکم> متری 139

حفاظ نخل مرداب:

نخل مرداب 50 پرتراکم> متری 88 نخل مرداب 80 پر تراکم> متری 119 نخل مرداب 100 پر تراکم>متری 139
تمامی محصولات تولیدی، با رنگ کوره ای الکترواستاتیک و جوش co2 به مشتریان عرضه میشود.
به علت در خواست های مکرر مشتریان عزیز سیستم رنگ آمیزی روغنی( غرقآبی) نیز به خدمات مجموعه ما اضافه شد. به مشتریان عزیز این نوید را میدهیم که با راه اندازی این خط رنگ تمامی محصولات را میتوانند با قیمت بین 3 تا 6 هزار تومن ارزانتر تهیه کنند.
به علت در خواست های مکرر مشتریان عزیز سیستم رنگ آمیزی روغنی( غرقآبی) نیز به خدمات مجموعه ما اضافه شد. به مشتریان عزیز این نوید را میدهیم که با راه اندازی این خط رنگ تمامی محصولات را میتوانند با قیمت بین 3 تا 6 هزار تومن ارزانتر تهیه کنند.
سفارشات در ارتفاع، تراکم ، و رنگهای خاص نیز انجام و به مشتریان عزیز ارائه میگردد.
از آنجائیکه در تولید این نوع حفاظ از میلگرد کششی استفاده میشود، و یک میلیمتر کم یا زیاد بودن ضخامت میلگرد، سبب تغییر در وزن حفاظ در حدود 2 تا 3 کیلو در هر دو متر خواهد شد، لذا وزنهای مذکور حدودی بوده و الزام آور نیست.